O mé cestě k fyzioterapii

Obor Fyzioterapie jsem měla možnost studovat na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pod jejím zakladatelem prof. MUDr. Jaroslavem Opavským, CSc. , uznávaným neurologem a vedoucím RRR – Centra léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s.r.o..

Ve své bakalářské práci jsem se  s pomocí specialisty na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu PhDr. Davida Smékala, PhD. zabývala rehabilitací po rekonstrukci předního zkříženého vazu technikou „double-bundle“. Na základě této bakalářské práce jsem dostala možnost pracovat v ambulancích již zmíněného RRR centra po boku svých vyučujících po dobu půl roku a zároveň zde pracovala pod Mgr. Josefem Urbanem na pracovišti fyzikální terapie.

Má magisterská práce se zabývala dopadem Chronické obstrukční plicní nemoci na úroveň pohybových aktivit u žen seniorského věku a byla zaštítěna fyzioterapeutkou a členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti doc. Mgr. Kateřinou Neumannovou, Ph. D. Dechové rehabilitaci a dechové sportovní přípravě se aktivně věnuji i nadále ve své praxi. 

Na závěr svých studií jsem absolvovala tříměsíční praktickou stáž na jednotce Biomechaniky v National Hospital for Paraplegics (Toledo, Španělsko), kde jsem pomáhala s kinematickou analýzou chůze u pacientů, účastnila jsem se projektu roboticky asistované chůze v exoskeletonu a asistovala u výběru ergonomických podsedáků pro pacienty na vozíku. Přednáškovou činnost jsem si vyzkoušela v pečovatelském domě SENIOR Otrokovice v rámci školení zaměstnanců a v rámci přednášky pro Městskou knihovnu Otrokovice s názvem Dech v běžném životě.

Během svého studia jsem se pokoušela vzdělávat i nad rámec svého oboru a propojovat své záliby s budoucím zaměstnáním, proto mě v roce 2015 oslovil Dětský rehabilitační stacionář Nivy s nabídkou spolupráce v rámci hipoterapie. Během svého působení v nestátním zdravotnickém zařízení Rehacentrum Nika, s.r.o. jsem vedla kompenzační cvičení pro dospívající tenisové hráče z SK Zlín – Mladcová. Další působení si připisuji při práci s tělesně i fyzicky znevýhodněnými dětmi a dospělými v neurologickém zařízení ComplexTherapy s.r.o. a  dále v psychosomatické ambulanci Rehacare s. r. o. ve spolupráci s rehabilitační doktorkou, ortopedem a fyzioterapeuty. Dopomáhám v činnosti ve zlínském triatlonovém klubu Titan Trilife a v České triatlonové asociaci, které se zaměřují na hobby sportovce i mladé české naděje. Mým posledním zaměstnáním bylo tříleté působení v soukromé ambulanci po boku Mgr. et Mgr. Jindřišky Mlčkové, která studovala a působila na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D..

Momentálně působím již druhým rokem částečně ve své samostatné ambulantní praxi a od 11/2021 jsem se naplno začala věnovat svým klientům v novém působišti v Lékařském domě na Potokách ve Zlíně.