FAQ - Časté otázky

Základní otázky a odpovědi o fyzioterapii. Máte-li jakékoli dotazy, navštivte prosím níže uvedený seznam. 

Pokud máte nějakou další otázku, která není uvedena v seznamu, kontaktujte nás. 

 

Je to vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický odborník, nejčastěji bakalář nebo magistr.  Fyzioterapeut svou odborností není lékař (nevypisuje poukazy FT), ale ani trenér nebo masér.

Nalezneme jej ve státních I soukromých rehabilitačních sektorech, v nemocnicích nebo ambulancích, ale také v různých stacionářích a sportovních oddílech.

Provádí vyšetření, zjišťuje hlavní problém a jeho příčinu, spolu s pacientem určí cíl, kterého by mělo být v terapii dosaženo a také plánuje celý průběh terapie v určitém časovém horizontu.

Vždy, když vzniknou potíže s pohybem, ať už je to akutní bolest zad, těžký úraz nebo špatný vývoj dítěte. Před zahájením terapie by mělo předcházet vyšetření lékařem k vyloučení jiných závažných stavů a onemocnění.

Anamnéza a kineziologický rozbor –  Anamnéza začíná   údaji jako je vaše jméno, věk, kontakt a datum. Dále sem patří nynější onemocnění, prodělané onemocnění, operace a úrazy. Doptáváme se na alergie, zaléčení léky, gynekologické potíže, rodinnou anamnézu, historii pracovního zatížení, ergonomii, sportovní aktivity a záliby.

Při kineziologickém rozboru se jedná se o diagnostické vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Vyšetření se provádí ve spodním prádle. Aspekcí (pohledem) hodnotíme držení těla (posturu).

 

Stabilita, stereotyp chůze – plynulost, souhyby trupu, horních končetin, odvíjení chodidla…

Pozorujeme dechové pohyby, dynamické zkoušky páteře – rozvíjení páteře,(záklon/předklon/úklony na každou stranu). Vyšetření pánve – postavení pánve, pohyblivost kyčelních kloubů…

Základní neurologické vyšetření.

Palpačně (pohmatem) výskyt reflexních změn => tonus (napětí) svalů, spoušťové body (bolestivé místo ve svalu, může vyvolávat přenesenou bolest), vleže na zádech/vleže na břiše

výskyt kloubních blokád – bederní/hrudní/krční páteře, ale i např. žeber

Ošetření a cvičení –  Měkké techniky:

  • k ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů.

Mobilizací se postupně obnovuje :

  • kloubní vůle i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu.

Fyzikální terapií:

  • dopomáháme ke snížení otoku, k zahřátí, myostimulaci nebo ke zlepšení mikrocirkulace.

Součástí terapie je především cvičení na neurofyziologickém podkladě (oslovení CNS).

Pacient by se měl v průběhu rehabilitací postupně naučit automobilizační cviky, které může po instruktáži provádět sám doma.

Dále by měl dostat doporučení pro pohybové návyky každodenních činností a pohybových aktivit.

Nákupní košík
Přejít nahoru